.

.

Chủ Nhật, tháng 8 25, 2013

HÒN CHỒNG NHA TRANG


Ai mang viên đá đặt ngang trời
Nghịch ngợm như là sắp phải rơi
Lắt lẻo dầm sương nhìn biển cả
Cheo leo hứng gió ngó trùng khơi
Mưa giông vẫn thế không dời chốn
Nắng cháy như này chẳng đổi nơi
Đã mấy niên rồi ai được rõ?
Để lòng du khách mãi chơi vơi